Парк Дунай (Donaupark), Вена

..

Парк Дунай (Donaupark), Вена

..

Парк Дунай (Donaupark), Вена

..

Парк Дунай (Donaupark), Вена

..

Парк Дунай (Donaupark), Вена